Καλώς ήρθατε στο DeAR Museum
Ανάπτυξη και υλοποίηση επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR - VR) στο πλαίσιο αφηγηματικών περιηγήσεων του Βιομηχανικού Μουσείου Τομάτας "Δ. Νομικός"
Αφηγηματικά σενάρια μουσείων AR - VR
Καινοτόμες τεχνικές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR - VR) στην ανάπτυξη αφηγηματικών μουσειακών σεναρίων
Το έργο DeAR Museum
Ανάπτυξη και υλοποίηση επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR - VR) στο πλαίσιο αφηγηματικών περιηγήσεων του Βιομηχανικού Μουσείου Τομάτας "Δ. Νομικός" στη Σαντορίνη
Μοναδικές ψηφιακές μουσειακές εμπειρίες
Το έργο DeAR Museum

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη αφηγηματικών μουσειακών σεναρίων με τη χρήση καινοτόμων εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, με σκοπό τη βιωματική προσωποποιημένη εμπειρία επίσκεψης στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας (ΒΙΜΟΝΤ) στη Βλυχάδα της Σαντορίνης που έχει μετατραπεί σε «μουσείο του εαυτού του».

Περισσοτερα